Archive for November, 2007

Kick off film för Sony Ericsson

Written by on 30th November 2007 in Våra nyheter with 0 Comments

sekickoff1.png

Inför en intern konferens ville marknadsavdelningen på Sony Ericsson göra en inspirerande film om medarbetares bidrag till att de uppnått målen för 2007.
Patrik tog fram koncept, filmade och klippte filmen.

se-kickoff-2.png

Filmen kallades Sony Ericsson Royale. Uppdragsgivare var Locomotiv.

Read More →