Archive for May, 2009

Pitch perfect på Bonnier Media Unversitets nya program, BPP3.0

Written by on 29th May 2009 in Våra nyheter with 0 Comments

Patrik körde två dagars presentations och pitchkurs som avslutade en kurs som ordnats av Bonnier Media University och Stefan Mehr. Uppdragsgivare inom Bonnier var Sara Öhrvall på Bonnier R&D. De 20 deltagarna kom från olika företag inom Bonnier sfären internationellt och hade valts ut som digitala entreprenörer inom Bonnier av Jonas Bonnier. Under kursdagarna arbetade fyra grupper fram pitcher i enlighet med retoriska modeller som Patrik föreläser om. Alla grupper fick individuell coaching under vägs. Resultatet var över förväntan, det blev fyra genomarbetade och effektiva pitcher som presenterades dag två, med högt underhållningsvärde och bra genomslagskraft. Att kunna arbeta minst två hela dagar med grupperna gjorde att vi hann med att testa, repetera, coacha talare, slipa argumenten, gå igenom repetitioner på video och arbeta med grupp feedback. Bland de roligaste jobben i år, tack vara en excellent planering från BMU:s sida!

Read More →