Blog

Filmer om nytänkande inom Psykiatrin

Written by on 20th February 2015 in showreel and cases with Comments Off

SKL har under flera år drivit en arbete kring att förbättra vården av psykisk sjuka och från eldsjälen Ing Marie Wieselgren med flera har det startats en mängd projekt som börjat realiseras, många av dem med god effekt. En stor del handlar om att lyssna på patienten och utgå från deras behov, istället för att följa stela mallar. Inför slutkonferensen som styrdes av Lotta Jernström på SKL ville de ha filmer som illustrerade och sammanfattade många av de projekt som är igång. Vi gjorde sammanlagt ett tiotal filmer och många av dem ska fungera som utbildningsmaterial, inspiration och goda exempel för många inom vården.
Här är en film om hur man ska bemöta självskadepatienter på ett bättre sätt. Filmat av Adam Nilsson och klippt av Jacob Franzen. En stark och drabbande film var reaktionerna när vi visade den. Vi kan inte visa filmerna här, för de ligger som en del av en utbildning-men visar dem gärna som en referens.

En viktig del av Psynk projektet handlar om att hjälpa dem som har barn med många diagnoser. Nu finns det lag på att vården måste hjälpa till med samordningen av vården. Vi gjorde en film i Göteborg med en familj som har haft en besvärlig resa. Jacob Franzen (regi) och Johan Wikström (foto) skapade en film som skakar om.